20 خرداد
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ تهران بلوار مرزداران ابتدای خیابان پورجعفری شماره 50/1

کارگاه نصب و اجرای مقدماتی

16 خرداد
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ تهران بلوار مرزداران ابتدای خیابان پورجعفری شماره 50/1

کارگاه نصب و اجرای پیشرفته

01 مهر
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران بلوار مرزداران ابتدای خیابان پورجعفری شماره 50/1

دوره نورپردازی سقف های لابل

18 خرداد
12:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ آنلاین

کارگاه برداشت و اندازه‌گیری