10 تیر
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ تهران بلوار مرزداران ابتدای خیابان پورجعفری شماره 50/1

کارگاه نصب و اجرای مقدماتی

03 مرداد
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ تهران بلوار مرزداران ابتدای خیابان پورجعفری شماره 50/1

کارگاه نصب و اجرای پیشرفته