کارگاه نصب و اجرای مقدماتی

20 خرداد 1402 9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ
تهران بلوار مرزداران ابتدای خیابان پورجعفری شماره 50/1

کارگاه نصب و اجرای پیشرفته

16 خرداد 1402 9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ
تهران بلوار مرزداران ابتدای خیابان پورجعفری شماره 50/1

دوره نورپردازی سقف های لابل

01 مهر 1400 2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ
تهران بلوار مرزداران ابتدای خیابان پورجعفری شماره 50/1

کارگاه برداشت و اندازه‌گیری

18 خرداد 1402 12:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ
آنلاین