سقف های لابل به لحاظ پیچدگی های اجرایی نیازمند به یک دوره پیشرفته می باشد.

با توجه به فرم پذیری سقف های لابل که می توان اشکال هندسی مختلفی را خلق کرد و نورپردازی های های مختلف که مشتریان این سقف ها و طراحان سعی در خلق فضاهای مدرن و خلاقانه دارند.

متخصصین نصب سقف لابل حالا باید دوره جدیدی را برای آشنایی با پروفیل های پیچیده، ابعاد برداری های هندسی ، نورپردازی های خلاقانه و از همه مهمتر تسهیل در برخی کارها  و کسب تجارب جدیدتر بگذرانند.

این دوره شامل :

            آشنایی با شرکت کنندگان

تکمیل فرم پرسشنامه اطلاعات اولیه

بررسی میزان مهارت، پروژه های انجام شده و تجربیات شرکت کنندگان پس از طی دوره مقدماتی

تبیین اهداف کارگاه و نحوه سنجش مهارت

حساسیتها و اولویتها     

برداشت و ترسیم

معرفی روش نقطه یابی و نحوه برداشت اشکال با هندسه خاص و قوس دار

آموزش نحوه برداشت سقفهای چند سطحی

کار با پروفیلهای پیشرفته سقف لابل لابل

معرفی پروفیل های W، Z، اپلای، کد6، کد7 و لاین نوری گاما و کونتور پرو

موارد کاربرد

مشخصات ظاهری و فنی

نحوه برش و فرم دهی

انجام پروژه و نصب پروفیل دوسطحی قوسدار  

نصب متریال

نصب متریال دوسطحی و اپلای

نصب ستون و اشکال هندسی دار از قبیل باکس

تجهیزات نصب

نورپردازی

نکات و ویژگیهای نورپردازی بک لایت در متریال ترنسپرنت و نصب دیمر

اجرای لاین نوری با پروفیلهای کد 6 و 7

انجام پروژه لاین نوری گاما

انجام نورپردازی با تنظیم ( دیمر )

اصول سرپرستی و مدیریت تیم      

آشنایی با اصول سرپرستی

مفاهیم نظارت

مدیریت زمان

ارتباط با مشتری

اصول فروش مجدد

سنجش میزان عملکرد  

دوره پیشرفته در دو روز و به صورت نیمه خصوصی برگزار می شود. این دوره نیز در بخش های مختلف تئوری و عملی برگزار می شود و کارآموزان انواع متریال ها را نصب و کسب تجربه خواهند کرد.