سقف های لابل نسل نوین سقف های کاذب است که فعالیت در این حوزه نیازمند آشنایی های اولیه و علم مختص به این متریال است. هر محصول جدیدی دانش مختص به خود را دارد و فعالیت پیرامون آن نیازمند دانشی است که باید کسب کرد.

با توجه به مزیت های فراوان سقف های لابل استقبال از این محصول روز به روز در حال گسترش است و شغل های جدیدی نیز برای فعالیت در این صنعت ایجاد شده و در حال گسترش است.

دوره آشنایی با سقف های لابل برای تمام کسانی است که می خواهند در این صنعت فعالیت کنند .

این دوره شامل

شناخت انواع پروفیل های لابل و موارد کاربرد

شناخت انواع متریال لابل و دامنه کاربرد و مزایا نسبت به سایر سقفهای کاذب

شناخت انواع نورهای نقطه ای ، خطی و سطحی

آشنایی با روند صفر تا صد نصب پروفیل و متریال

آشنایی با برداشت هندسه کار و نکات ترسیم

آشنایی با شرایط زیرسازی و تمهیدات پیش از نصب

آشنایی با نصب انواع تجهیزات بر روی سقف لابل

آشنایی با برخی پروژه های رایج و پرکاربرد یک سطحی و دو سطحی

متره و برآورد و صدور پیش فاکتور

این دوره به صورت فشرده و در یک روز برگزار می شود.